WHO IS


AREAS OF EXPERTISE
Lecturing, Researching (link) and thesis (link) adviser in Quantum Physics and Particle Physics, History of Physicist, Philosophy of Non-linear Science (Chaos Theory, Complexity), Education and The Critic of SimulationTheory in Human and Society Behaviours and Cinema.

PERSONAL SUMMARY
Professor in physics (1988). Former president of Turkish Physical Society (link) (1987- 1997) and Balkan Physical Union  (link) (1989-1997). Founder of Balkan Physics Letters (1995).  Founder President of Turkish Science and Utopia Foundation, (1997-1999). Publishing in International and Turkish Scientific Journals (link). Writer of three books (link). Writing popular articles in several magazines. Founder of Turkish Disorder Systems Working Group (2000).

WORK EXPERIENCE AND DUTIES
Senate Member, İstanbul University, İstanbul, Turkey (2011-2014). Head: İstanbul University, Science Faculty, Physics Department, İstanbul, Turkey (1988-1991 and 2001-2007 and 2011-2013). Chairman: İstanbul University, Science Faculty, Physics Department, High Energy and Plasma Physics Division, İstanbul, Turkey (1988-2014). Scientific Visitor in CERN, ICTP, MU, LSE. Organizer of International and Notional Conferences.

PERSONAL SKILLS
Guiding in Istanbul, Traveller, Turkish cooking, 

PERSONAL DETAILS
K. Gediz Akdeniz, Uskumruköy Merkez Mevki Manolya Sok. No: 53 Sarıyer-İstanbul-Turkey T: 902123567464 M: +90 532 4521405 E: gasgah@yahoo.com
DOB: 04/02/ 1947

Nationality: Turkish   


Gediz Akdeniz
- 18.05.2016
- 15.04.2016
- 04.12.2015
- 28.12.2015
Yaşam Öyküsü - 10.06.2015

4 Şubat 1947’de Üsküdar Zeynep Kamil Hastanesi’nde doğdu. Babası Mehmet Oruç (1919-1976, Gedikli Subaylığından ayrılma), Annesi Münire Akdeniz Çora (1927-2003, İstanbul Adliyesi Zabıt Katibi). Baba tarafı Selanik-İstanbul, Anne tarafı Manastırlıdır. Sırasıyla, Mecidiyeköy, Beykoz Ahmet Mithat ve Kadırga İlkokullarında okudu. Ortaöğretimini ise Gedikpaşa Ortaokulu ve Vefa Lisesi’nde (1966) tamamladı. İstanbul Üniversitesi’nde 1968 öğrenci hareketleri içinde yer aldı ve Fen Fakültesi Fizik-Matematik bölümünden 1970 yılında mezun oldu. Teorik Fizik Kürsüsünde kürsü başkanı Prof. Dr. Fikret Kortel’in yanında öğrenci asistan (1968) ve asistan oldu (1970).
Gediz Akdeniz, Prof. Dr. Fikret Kortel’in teşvikiyle ve Prof. Dr. Abdus Salam’ın (1979 Nobel Fizik Ödülü) desteğiyle 1971-1974 yılları arasında Uluslararası Teorik Fizik Merkezi (ICTP), Trieste, İtalya’da doktora çalışmalarında bulundu. Bu dönemde ünlü Türk Fizikçisi Prof. Dr. Asım Orhan Barut’un danışmanlığında yaptığı çalışmaları “Projektif Uzayda Magnetik Mono-Pole” başlıklı tezde topladı ve bu tezi 1976 yılında Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre (Başkan), Prof. Dr. Erdal İnönü ve Prof. Dr. Lütfü Birand jürisi önünde savunarak Fizik Doktoru unvanı aldı. 1977-1980 yılları arasında ICTP-Trieste-İtalya’da Prof. Giuseppe Furlan’ın yanında doktora sonrası çalışmalarda bulundu, kuantum alanlar teorisi üzerine yaptığı bu çalışmalarla İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümünde Yardımcı Doçent (1980) oldu ve Fizik Doçenti (1983) unvanını aldı. Atom altı parçacıkları üzerine yaptığı teorik fizik yayınlarıyla da 2547 sayılı yasa gereği ilk önce Trakya Üniversitesinde Profesörlüğe yükseltildi (1988) ve daha sonra da İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Yüksek Enerji ve Plazma Anabilim Dalı’na kurucu başkanı oldu (1989).
İstanbul Üniversitesi Fen, Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinde İleri Kuantum Fiziği, Parçacık Fiziği, Çağdaş Fizik Tarihi, Bilim Felsefesi ve Fizik Eğitimi lisans ve lisansüstü dersleri yanı sıra Trakya Üniversitesi’nde (1981-1986), Boğaziçi Üniversitesi’nde (1982-1984) ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (1981-1986) yarı-zamanlı çeşitli lisans ve lisansüstü fizik ve matematik dersleri verdi.
Çeşitli dönemlerde CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi), ICTP (Abdus Salam Uluslararası Teorik Fizik Merkezi ), LSE (Londra Ekonomi Okulu) Science, Center for Philosophy of Natural and Social Science ve Imperial College London’da (Londra) ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu.
İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü Başkanlığı (1989-1992, 2001-2007 ve 2012-2014), İstanbul Üniversitesi Seçilmiş Senato üyesi (2011-2014), Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı Başkanlığı (1988-2014 ), Türk Fizik Derneği Genel Başkanlığı (1987-1997), Balkan Fizik Birliği Başkanlığı (1989-1997), Türk Fizik Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği (1989-1995), Avrupa Fizik Derneği Konsey Üyeliği (1989-1997), Bilim ve Ütopya Vakfı Kurucu Başkanlığı (1997-1999) ve Balkan ve Rumeli Dernekleri Koordinasyon Başkanlığı (1996-1999) görevlerinde bulundu.
2014 yılında yaş haddinden emekli oldu. Halen Emekli Profesör olarak İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde tez danışmanlığı yapmaktadır ve Türkiye Düzensiz Sistemler Çalışma Grubu kurucu başkanlık görevini sürdürmektedir.

Gediz Akdeniz 1985 yılında yaptığı bir çalışmada[1] teorik fizik literatüründe “1956 Feza Gürsey Modeli”[2] olarak bilinen dalga denkleminde kuarkların hapis olma mekanizmasını açıklamada yer alan “instanton” tipi dalga çözümlerini bulmuştur. Ayrıca bu çözümlerin 1956 yılında Fikret Kortel tarafından bulunan çözüm sınıfı[3] içinde de mevcut olduğu göstermiştir. Bu makale yıllar sonra Gürsey Modeli’nin yeniden teorik atom altı fiziği araştırmalarının gündemine girmesini sağlamış ve başta Türk fizikçileri olmak üzere Gürsey Modeli ve onun yeni versiyonları üzerine önemli çalışmalar yapılmış ve halen yapılmaktadır. Gediz Akdeniz bu çalışmasıyla 1985 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü’nü almıştır.
Akdeniz, son yıllarda Doğrusal Olmayan Bilim (Non-linear Science) yanı sıra fizik felsefesi ve eğitimi üzerine de çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda “Düzensiz Duyarlı Simülasyon Kuramı”nı geliştirmiştir. Bu kuramıyla “Bilimde Yeni Kimlikler”[4] ve “Karmaşık Ütopyalar ve Yeni Anarşi”[5] üzerine yeni modeller önermiştir.
Parçacık Fiziği, Kozmoloji, Kuantum Alanlar Teorisi, Non-lineer Sistemler ve Soliton Fiziği yanında Fizik Felsefesi, Tarihi ve Eğitimi konularında yayınlanmış çok sayıda uluslararası bilimsel makalesi, ders notları ve kitapları vardır[5] Ayrıca çeşitli dergilerde ve gazetelerde deneme yazıları yayınlanmıştır.

    1. K. Gediz Akdeniz, “ Classical Solutions of Gursey’s Conformal –invariant Spinor Model” Lettera al Nuova Cimento, vol. 33, p.40 1982.
    2. Feza Gürsey, “ On a Conform- Invariant Spinor Wave Equation” , Il Nuova Cimento, vol. 3, p.988 1956
    3. Fikret Kortel, “ On some Solution of Gursey’s Conformal –invariant Spinor Wave Equations” Il Nuova Cimento, vol. 4, p.210 1956;
    4. K. Gediz Akdeniz, “Post-Fizikçi Manifestosu”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, 3,15., 2007/2, s. 31-39 (2007).
    5. Bu makaleler, ders notları ve kitapları için www.gedizakdeniz.com
Gediz Akdeniz - 10.06.2015

4 Şubat 1947’de İstanbul (Üsküdar) da doğdum. Babam Mehmet Oruç (Ö. 1976), Denizaltı Gediklisi iken ordudan ayrıldı. Annem Münire Çora (Ö.2003), İstanbul Adliyesi Zabıt kâtipliğinden emekli oldu. Baba tarafım Selanik-Samatya, anne tarafım Manastırlıdır. Annem ve babam ben iki yaşındayken ayrıldılar. O yüzden midir kardeşim olmadı?

İlkokul eğitimime Mecidiyeköy’de başladım. Beykoz Ahmet Mithat Efendi’de sürdürdüm, Kadırga İlkokul’unda tamamladım. Ortaokulum Gedikpaşa, lisem Vefa. Sonra da İstanbul Üniversitesi. Anlayacağınız yaşamım tarihi yarımada da Şehzadebaşı, Kadırga ve Sultanahmet üçgenin de geçti.

Lisedeki hocalarımız bizlerin hep İTÜ’de okuyup mühendis olmamızı isterdi.  Ben ise İstanbul Üniversitesi’nde seçimle değil rastlantıyla fizik okumaya başladım. Bu benim yaşamımın en güzel rastlantılarından biri oldu. 1968 Haziran İstanbul üniversitesi öğrenci hareketleri içinde olmam yaşamımın şanslı bir deneyimi sayarım. Ben bu olayın İstanbul Üniversitesi’nin o yıllardaki var olma ayaklanması olarak görmede de ısrarlıyım. Umarım İstanbul Üniversitesi bir gün bu vefa borcunu öder onlara.

Fizikçi olmaya yatkınlığımı ilk Türk teorik fizikçilerden ve W. Heisenberg ile çalışmaları olan  Hocam Prof. Fikret Kortel keşfetmiştir. Bana “Devrimi başkalarına bırak sen fizikçi ol.” demiştir ve beni yanına asistan olarak almıştır. Beni Abdus Salam’a tavsiye etti. Abdus Salam ICTP-İtalya, Uluslararası Teorik Fizik Merkezinde Prof. Asım Barut yanında doktora çalışmalarına başladım. Hipppiliğe merak sarmamam rağmen 1976 yılında doktoramı tamamladım.

İtalya’da ve CERN’de (İsviçre) doktora sonrası çalışmalarda bulundum. 1988 yılında Teorik Fizik Profesörü oldum. 1988 sonrası Türk Fizik Derneği Başkanı (1987-1997), Balkan Fizik Birliği Başkanı (1989-1997) olarak dernekçilik yaptım. Devlet kurumlarına ve bilim iktidar mekanizmalarına karşı bağımsız duruşumdan dolayı başıma gelmedik kalmadı.

Tabi bu ara idari görevlerde aldım.  Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı Başkanlığı (1987-2014) görevlerinde İstanbul Üniversitesi Seçilmiş Senato üyeliği (2011-2014), İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Başkanlığı (1988-1991, 2001-2007, 2011-2013) ve bulundum. Bu ara başta Kuantum Fiziği ve Parçacık Fiziği olmak üzere hemen hemen fiziğin her konusunda dersler verdim. Ayrıca Çağdaş Fizik Tarihi, Bilim Felsefesi de dersleri verdim.

 

Abdus Salam ICTP Associate Üyeliği (1980), TÜBİTAK Bilim Teşvik (1985), Uluslar arası İnsanlık Birliği Altın Karakter (1998), Balkan Fizik Birliği Onur Üyeliği (1998) ödüllerini almıştır

Casanova’dan esinlenerek 1997 yılında Prag’da gezi yazıları yazmaya karar verdim. Bunları Git-Leman dergisinde yayınladım. Ağaçkakan, Özgür Hayat, Afutbol’de, Davetsiz Misafir dergisinde kaos ve simülasyon felsefesiyle ilgili ilk bilim felsefesi denemelerine başladım. Daha sonra “Düzensiz Duyarlı İnsan Davranışları (Kaotik Farkındalık)” simülasyon kuramımla ilgili çeşitli dergi ve editörel kitaplarda makaleler yayınlamaya başladım. Bu düşüncelerimin hikayeleşmiş versiyonlarını “7 Hariç” kitabımda (Everest yayınları, 2007) yayınladım . Tayfun Gönül ile bu kuramım üzerine söyleşi yaptık. Daha sonra bunu kitaplaştırdık (Düzenden Kaosa ZUHUR, Kaos yayınları, 2008). Postmodern olarak adlandırılan ilk romanımı yayınladım (Kara Kefali, Everest Yayınları, 2011).

Yeşil siyasi, çevreci protest hareketler içinde yer aldım. 2000 yılında bağımsız bilim ve felsefe topluluğunu olan Düzensiz Sistemler Çalışma grubunu başlattım. Bu topluluk ilk sempozyumunu 2001 yılında Karaburun’da yaptı. Daha sonra topluluk temel bilimler üzerine olan buluşmaları Karaburun’da bırakarak felsefe üzerine olanlarını Yalıkavak’a (2008) ve daha sonra edebiyat ve sanat üzerine olanlarını Teos-Seferihisar’a (2012).’a buluşmalarına kaydırdı. Halen bu etkinlikler her yıl sürmektedir. 2007’den bu yana Gümüşlük Akademisi-Bodrum’da “Kaos’dan Kozmos’a” atölye çalışmasının koordinatörlüğünü yapmaktayım.

04 Şubat 2014’de yaş nedeniyle İstanbul Üniversitesi’nden emekliye ayrıldım. Aynı tarihte yeri yurdu olmayan, elemanı tek benim olduğum sanal adresli “Düzensiz Sistemler Enstitüsü” kurdum. Halen yukarıdaki çalışma grubu etkinliklerinde yer alıyorum, sunumlar yapıyorum, seminerler veriyorum. Özellikle protest hareketlerden insan davranışlarına kadar  “Kaotik Farkındalık” kuramımın denemelerine devam ediyorum. Biraz da içinde kendiminin olduğu romanlar yazmaya çalışıyorum. Parçası olduğum İstanbul’un karmaşıklığı bana “çek git aramızdan artık “ demedikçe yaşamımı İstanbul’da sürdürmek niyetindeyim.

Pakize Barışta - Taraf-KIYI 17 July 2011
Gediz Akdeniz’in ‘Kara Kefali’ romanında Batı çıplak

Edebiyat, hakikatin peşine düşenlerin son sığınağıdır bence!

Hakikat, içinde barındırdığı bütün düzenli, düzensiz ve her an değişken savrulmalarıyla; edebiyatın her türlü ve manalı açılıma müsait kendi delifişek aurası içinde, hem uygun bir zuhur ortamı, hem de huzurlu bir liman bulur.

Edebiyatın açılımları kaotik manalı açılımlardır aslında. Atomları düzensiz hareketlere sahiptir –delifişeklik de bundan zuhur eder zaten– ve yol verdiği (sebep olduğu) duyguların zenginliği ile şaşırtıcılığı da bu yüzden beklenmediktir.

Yazarın sürekli temas içinde olduğu, hatta soluduğu hayat parçacıkları (iç ve dış/ batınî ve harici), metnin özgürlüğü içinde serserileşerek kendi lezzetli karmaşıklıklarını oluştururlar.

Edebiyattaki zuhur etme durumu da budur işte bana göre.

Gediz Akdeniz bir roman yazmış.

Moderniteye (her manada) minnet duymayı sorguluyor!

Kendi tanımıyla bu roman karmaşık ütopya denemesi: “(...) yakın zamanlarda ‘Post-modern Bilim’ çalışmalarına ve bunların metafor kritiklerine merak sarmış bir teorik fizikçinin şizofrenik endişeleridir.”

Kara Kefali adlı romanın kahramanları, İstanbul İnsanı olarak adlandırılan bir erkekle, kara kefali bir balıktır.

“Bu endişelerin, İstanbul İnsanı’nın kara kefaline, kara kefalinin İstanbul İnsanı’na anlattığı masalların karmaşıklığını da yenmeye çalışır. Çünkü onun kuramına göre insanlığı özgürleştireceğini düşündüğü kalkışmanın düzensiz simülasyonları, İstanbul karmaşıklığının kaotik farkındalığında saklıdır,” diyor fizikçi ve yazar Gediz Akdeniz.

Kara Kefali, roman olmayan bir roman bence; Aristo yöntemine (dramatik) göre yazılmadığı gibi, yazarının peşine düştüğü İstanbul karmaşıklığının kaotik farkındalığına da uyan bir metin; kendi şaman- putperest- pagan- heterodoks- Yahudi- Hıristiyan- Müslüman- ateist.. gizemler manzumesinin yanısıra, İstanbul’la iç içe geçmiş Roma, Helen ve Osmanlı duygu dinamiklerine sahip oluşuyla da, bu muhteşem kaosun kültürel zuhurunu kendinde cisimleştiriyor ve biçimlendiriyor.

İstanbul İnsanı için bu kent, araştırmalarına kaynaklık eden önemli ve belki de tek yeryüzü laboratuarı; onun İstanbul sokaklarını arşınlamasında –kendi kendine edindiği misyonda– şu var: “İstanbul karmaşıklığının sırrının peşinde bu sokaklarda heterodoks bir derviş gibi dolaşıp durmasının, adı konulmamış yeni bir meditasyon denemesi olduğu da çıkarılmasın. Bu sokakları son yıllarda düzensiz insan ve insani sistem davranışları için geliştirmeye çalıştığı, gerçeklik ilkesi kaotik farkındalık olan ‘Duyarlı Düzensiz İnsan Dinamikleri’ adını verdiği simülasyon kuramı için adeta bir laboratuar olarak görüyordu. Çünkü bu kuramına göre, insanlığın bu gidişini değiştirebilecek dönüşüm ancak bu kentin sokaklarındakilere benzer karmaşık insani sistemlerde saklı olan kaotik farkındalık simülasyonlarının zuhurlarıyla olabilirdi.”

Hakikatin peşine düşerek onu ele geçirmeye çalışan insanı aslında hakikat ele geçirir!

Çünkü hakikatin (hayatın) o muhteşem kaotik döngüsünün duygusuna kimse ayar çekemez!

Sırrın ele geçirilmesi gerekmez. Aslında imkânsızdır bu.

Sır, duyarlı düzensizliğin dinamiklerinin kavranmasının belirli bir aşamasında neredeyse kendiliğinden zuhur eder.

İstanbul’un masalı içinden gösterir kendini!

Yazar Gediz Akdeniz de bu masala dâhildir. (Kendini dâhil etmiş ve bence çok iyi etmiş.) Bazı hakikatçilere işaretini gönderiyor sadece; devrim, bilim, kültür, duygu.. dinamikleriyle ilgili yepyeni post-modern ele alışlar, kuantum teorileri için yepyeni yaklaşımlar ve yorumlarda bulunuyor; ne yönetme ne de yönlendirme, sadece bir farkındalık yaratma çabası onunki.

Bir tez’in sanatta kullanımı, onu edebiyatta edebileştirme girişimleri her zaman sırıtır, yapay kalır. Kara Kefali’de ise bir bilim insanının bilimsel ve anti değerler manzumesi içinde oluşturduğu fikirleri, bir edebî dil içinde harmanlaması, enerjisinin başka bir midyumda savrulup harcanması değil, tam aksine mevcut edebî yapıların da altüst edilmeleriyle ortaya çıkan değerli bir edebî biçimlendirme olmuş bence.

Bu aynı zamanda romanın modernitesine (Batılılaştırılmış ve egemenleştirilmiş) karşı koyan bir romançözüm denemesi.

Gediz Akdeniz’in Kara Kefali’ni okuduktan sonra insan kendini düzenli hareket ile düzensiz hareket arasına sıkışmış hissediyor.

Düzenli olanın böldüğü bir zihin ile düzensizliğin toparladığı bir zihin sözkonusu sanki.

Yazılmış tüm metinler, yepyeni bir yapısöküm (dekonstrüksiyon) anlayışıyla yeniden okunmalı ve yeniden değerlendirilmeli; Batı’nın modernitesinin ve modern iktidarın tezgâhını (tuzaklarını) gizlisiyle saklısıyla çözebilecek devrim yolu, Gediz Akdeniz’in kaosundaki zuhura yaklaşmaktan geçiyor! Karaya vurmuş kefale dönüşebilmekten geçiyor! İşte böyle bir karmaşık ütopyaya sahip Kara Kefali.

Roman mı desem, metin mi desem bilmiyorum ama müthiş bir kitap bence Kara Kefali.

Hakikatçilere şiddetle tavsiye olunur.

Ama bu kitapta Batı uygarlığı çıplak, bunu da baştan bilin. ***
Sadık Türksavaş - 25 April 2014
Prof. Dr. Gediz Akdeniz ve ‘’Düzensiz Sistemler Çalışma Gurubu’’ ile tanıştığım 2010 yılının eylül ayı, benim düşünce dünyamda önemini ancak iki yıl sonra kavrayabileceğim temel bir dönüşümün başlangıcı oldu. Şöyle söylüyordu Gediz Hoca:

“Her şeyden önce insan aklı, insan beyninin sınırlı olduğunu kabul etmek ve evrenin mutlak gerçeğini anlama takıntısından kurtulmak zorundadır.”

O zamanlar sisin içinden gelen bir sesi dinliyordum sanki. Fakat zaman geçtikçe sis bulutu dağıldı. Gediz Hoca’ya göre insanın evreni anlama konusundaki ısrarı, özgürleşmesine değil tutsaklaşmasına hizmet etmekteydi. Akıl kendisini teorinin tutsaklığından kurtarmalı ve evren karşısındaki çaresizliğini kendi kendine kanıtlamalıydı. Big-Bang teorisinin de çöküş işaretleri olacaktı bu kanıtlar. Gediz Hoca, küreselleşen dünyada bilimin iktidarının yerine iktidarın biliminin hüküm sürdüğünü söylüyordu. Tüm bilimsel etkinlikler, küresel rant şebekesinden güç alan statik kurumsal yapılardı. Bir zamanlar görev yaptığı CERN’ de bu statik kurumsal yapıların bir kalesiydi. Gediz Hoca, bilimsel iktidar şebekesinin oluşturduğu egemenlik ve söylem alanının dışına çıkabilmek için, ‘’Kaos Sırtı’’ında yürümeyi önerecekti.

Ünlü Rus fizikçi Lyapunov’dan almıştı bu üsteli. Çünkü entropisi düşük statik sistemler uzun ömürlü olmalarına karşın, yenilenmenin dinamiklerini taşımıyorlardı. Sistem açılmalı ve entropisi yükselmeliydi ki, ‘’Kaos Sırtı’’ na çıkabilsin ve kendini yenileyebilmenin olasılıklarına kavuşsun. Gediz Hoca düzensizliğin içinde gizlenmiş olan düzenin peşindedir. Yoksa düzenin içindeki düzensizliğin değil. İstanbul O’nun için karmaşıklığın ‘’Kaos Sırtı’’ dır.

Gediz Hoca, evrenin bir başlangıç ve sonu olduğunu savunan eskatalojik kuramı kabul etmez. O’na göre evren bir görünümdür (appearance) ve bir kuramı yoktur. Ya da sonsuz sayıda kuramı vardır. Evren, kaotik hiçliğin, başka bir ifadeyle kütlesi ve enerjisi sıfır olan instantonların düzensiz simülasyonlarıdır. Evrenin hiçlikten oluşumunu kanıtlamak, insanın varoluşu anlamada sınırlı olduğunu kanıtlamaktır. Bu da tüm paradigmaların dışında düşünmek demektir. Yani bilimin sonu demektir. Evrenin tek bir aklı vardır o da sıfır (0) dır. Sıfır ise bir hiçler karmaşıklığıdır. Evet, insan kesinlikle evreni anlama saplantısından kurtulmalıdır. Gediz Hoca ‘’Kaotik Farkındalık Kuramı’’nın insanın doğa ile bütünleşmesini sağlayacağını ve insanın doğa üzerindeki yıkıcı iktidarını sonlandıracağını söyler. Yaşam, ölümün çevresini düzensiz kaotik Farkındalık la kuşatmalı ve ölümün bir son olduğu çizgisel (lineer) zamandan kurtulmalı ki, her an çevrimsel (cyclic) zamanın sıfır noktasını gösterebilsin ve böylece sürekli doğarak ölüm korkusundan kurtulabilsin. Ölüm, doğa hapishanesinden kurtularak insanın kendi kendini kandıramayacağı bir evrene geçmesi mi acaba diye sorar Gediz Hoca. Hatta yaşam çekicisinden bile kopmaya karar vermiştir geçmişte bir dönem. Ancak O’nu bir yağmur vazgeçirmiştir. Su ve toprağın karışması ile oluşan çamur, Yeniden doğuşu yaşatır Gediz Hoca’ya ve Dostoyevski’nin şu sözünü hatırlatır.

‘’Her şeye rağmen yaşama arzusu’’. Toplumsal yapının dönüşümü de düzensiz duyarlı aktivist hareketlerle gerçekleştirilebilir. İşte yine ‘’Kaos Sırtı’ndayız. Yani ‘’Yeni Anarşi’’de. Tek tanrılı dinler ölüm korkusunun üstünü örten düzenli simülasyonlardır. Gediz Hoca heterodoks Anadolu dervişlerinde kaotik farkındalığın düzensiz simülasyonlarını görür. O bilim dünyasında gezinen göçebe bir derviştir. O’na göre bilim, iktidar söyleminin zincirlerinden yersiz yurtsuz ve evsiz barksız gezgin dervişler sayesinde kurtulabilir ancak.


AWARDS

“Honour Member” Balkan Physical Union (BPU), 1998

"Golden Charter of Humanism" International League of Humanists, USA- Basna-Herzogovina 1998

"State Junior Prize” Turkish scientific and Technical Research Council (TÜBİTAK), Turkey 1985

Associate Member International Center for Theoretical Physics (ICTP), Italy 1980

Ben Kefalleşmemişken, yani daha sizin gibi bir ilarya iken, bende suyun yukarısına karşı büyük bir merak başlamıştı.
Gediz Akdeniz, Kara Kefali

PUBLICATIONS


Lecture Notes
Essais
International Publications
1) "Magnetic Mono-Pole on Projective Space", PhD. Thesis, the University of Istanbul Turkey (1976) and Jour. of Istanbul Univ., C44,157 (1979).

2) "Classical Solutions For Fermionical Models", (with A. Smailagic), II Nuova Cimento, 51A, 345 (1979).

3) "Gauge Invariant Formulation of Dyonium Hamiltonian on the Sphere S(3)" (with A. O.Barut), Lett. Al Nuovo Cim., 26, 627 (1979).

4) "A New Class of Meronic Solutions" (with O. Oðuz), Lett. al Nuova Cim., 28, 343 (1980).

5) "Monopoles And Twisted Sigma Models" (with M. Goodman and R.Percacci), Phys. Lett., 96B, 144 (1980).

6) "Functional Determinant for The Thirring Model withInstantons" (with M. Hortacsu), II Nuova Cim., 59A, 181 (1980).

7) "On Classical Solutions of Gursey’s General Conformal Invariant Spinor Model", Lett. al Nuova Cim., 33, 40 (1982).

8) "Classical Solutions in Conformal Invariant Fermionic Models" TUBITAK Complitly Integrable Systems Coll. Notes, Edited M.Hortacsu, Istanbul (1982).

9) "Stability of Merons in Spinor Models" (with M.Hortacsu), Phys. Lett., 114B, 245 (1982).

10) "A Semi-Clasical Approach to the Stability of Gravity" Boðaziçi University Journal, 10,1 (1983).

11) "On the Quantization of Gursey Model" (with M.Arık, M. Hortacsu, M. Durgut, N. Pak and S. Kaptanoğlu), Phys. Lett., 116B, 41 (1982).

12) "A pure Spinor Model with Composite Gluons" (with M.Arýk, M. Hortacsu, M. Durgut, N. Pak and S. Kaptanoðlu), Phys. Lett, 116B, 41 (1982).

13) "Gauge Bosons as Composites of Fermions" (with M.Arýk, M. Hortacsu and N. Pak), Phys. Lett., 124B 79 (1983).

14) "Quantization of a Conformal Invariant Pure Spinor Model" ICTP Preprint IC/82/106 (1982) (Unpublished)

15) "A MeronDeterminant Calculation" (with M. Hortacsu), Lett.,alNuovo Cim., 36, 197 (1983).

16) "Stability of Merons in Gravitational Model" (with A.Hacinliyan and J. Kalayci), II Nuovo Cim. 77A, 402 (1983).

17) "New Meron Type Solutions" (with M. Hortacsu),Lett. M. Phys., 7,295(1983).

18) "Merons in Generally Covariant Model with Gursey Term" (with A. Smailagic), Lett. M. Phys., 8, 175 (1984).

19) "Stability of Gravitational Merons" (with A.Hacinliyan and J.Kalayci),Phys. Lett., 125B,291 (1984).

20) "On the Potential of Induced Gravity" (with A. Hacinliyan and J.Kalayci), Phys. Lett., 145B, 49 (1984).

21) "Dynamics of Conformal Gravity with Meron" (with A. Hacinliyan and J. Kalaycý), II Nuovo Cim., 90A, 98 (1985).

22) "Instantons in Two Dimensional Conformal Invariant Model withLiouville Term" (with C. Dane), Lett. M. Phys., 9, 201 (1985).

23) "Phase Transition in Conformal Gravity with Cosmological Time Background" (with A. Hacinliyan and J. Kalaycý), Phys. Lett., 158B, 281 (1985).

24) "Possible Schemes of the Evolution of Universe in Conformal Gravity with Spontaneously Changing Cosmological Constant" (with A. Hacinliyan and J. Kalaycý), Phys. Lett.,160B, 256 (1986).

25)  "A Possible Evolution Scheme for the Universe In Conformal Gravity” contributed talk given at the EPSHEP 85, Bari, Italy (1985) and ICTP Trieste Preprint IC/85/151 (1985).

26)  "Possible Evolution Scheme in Short Distance Gravity" (with A. Hacinliyan and J. Kalaycý) This Paper is dedicated to Prof. Ratif Berker on the Occasion of his seventy-fifty birthday (1986), Bulletin of the Tech. Univ. Istanbul, 40 191 (1987).

27) "A possible Scheme of the Universe and the Anharmonic Oscillator" (with A.Hacinliyan and J. Kalaycý), Istanbul Preprint 1985, Submitted in J. Phys.A.

28) "On the Classical Solutions of non-linear Spinor Scalar Sigma Model" (with O.Cerezci), Jour. Istanbul Univ., 50C, 7 (1986).

29) "Possible Inflationary Solution to the Short Distance Gravity"(with A. Hacinliyan and J. Kalaycý) ICTP Trieste Preprint IC/86/291 (1986).

30) "Phase Transitions in NQR Models" (with A. Erginsav and Hayati Budak), Contributed paper given in V. NQR Conference, Munih-Germany (1986).

31) "Conformal Field Theories on the Hypercone" Contributed paper given at 7th Int. Cong. Math. Phys.,Marseille- France (1986).

32) "Spontaneously Broken Conformal Symmetry and the Non-linear Spinor-Scalar Sigma Model" (with T. Aciktepe and J. Kalayci) Bulletin of the Tech. Univ.Istanbul, 40, 781 (1987).

33) "Conformal Covariant Coupled non-linear Field Theory on the Hypercone: Vacuum Solutions And Quantization of Normal Modes" (with A.O. Barut at al), Modern Phys. Lett., A3, 161 (1988).

34) "Finite Energy Solutions of Non-linear Pure Spinor Theories" (with A. O. Barut, E. Okan and G. Tezor), Trakya Univ. Preprint, Edirne(1988).

35) "The Structural Properties of the Alkali-Halides at the Freezing Point" (with S Dalgýc at all) paper to be Presented NATO-ASI on "A Methodological Approach Applications" Maritta-Italy (1988).

36) "Instantons in two-dimensional Theories with Gravity" Invited Talk given at II. International Cittagong Physics Conference, Cittagong-Bengladesh (1988).

37) "Eigenmodes for Fluctuations About Clasical Solutions in the Generalized Liouville Equations"(with C.Dane and M.Hortacsu) Phys. Rew. D37, 3074 (1988).

38) "Instantons and Eigenmodes in a Two-Dimensional Theory of Gravity with Torsions " (with A.Kizilersu and E.Rizaoglu) Phys. Lett. , 215B, 81 (1988).

39) "New Solutions in a String Model with Dynamical Geometry and Torsion" (with A.Kizilersu and E.Rizaoglu) Jour. Istanbul Univ., 53C, 13 (1989).

40) "Fermions in A Two-dimensional Theory with Gravity" (with A. Kýzýlersü and E. Rızaoğlu) Lett.Math. Phys., 17, 315 (1989).

41) "On the Numerical Solutions of Vilenkin's String Loop Equation in Robertson Walker Metric" (with H.Mutus and E.Rizaoglu) Phys. Lett., 237B, 192 (1990).

42) "Coasting Kaluza-Klein Cosmology" (with M.Arik, H.Mutus and E.Rizaoglu) Modern Physics Lett. 6A, 1543 (1991)

43) "Stability of the Static Solitons in a Pure Spinor Theory with Fractional Non-Linearities" (with A. O. Barut, J. Kalayci, S.E. Okan and G. Tezgör) Int. Journal of Modern Phys. 5A, 187 (1990).

44) "On the Evolution of Quasars in a String Dominted Universe" (with E.Rizaoglu, H.Mutus and S. Erbil) Modern Physics Lett. , 6A, 9 (1991).

45) "Canonical Descriptation of a Two-Dimensional Gravity" (with O.F.Dayı and A.Kızılersu) Modern Phys. Lett. 7A, 1757 (1992).

46) "Costing Big Bang" (with M.Arik and E.Rizaoglu) Phys. Lett. 321B, 329 (1995).

47) "Physics in Balkans" paper presented in 4 seas conference 25June-1July,Trieste Italy (1995).

48) "Global Circumstances And the Role of Physics in Balkans ", RACIP2 Proceedings, Ed. H.Toki, Tokyo-Japan p.74 (1996).

49) "Counter Balancing Glabalization " Europhysics News, vol. 27/6 (1996).

50) "Glabalization in Physics and Balkans " Fizikai Szemke, vol.8 p. 271 (1997)

51) "Ethics in Science and Balkans" paper presented in Puwgash Workshop; 7-8 February 1998, Debrecen, Hungary (1998).

52) "The Role of Science in Balkans" paper presented in International Humanist Unity Conference 23-16 May 1998, Sarajevo, Bosna-Herzogovina.

53) "Glabolization in Physics and It's Role in South", Intrenational Conference on New Technologies in Physics Education Proceedings, Eds. J.Huo and S.Xiang, Hefei-China, p. 221-226 (1999)

54) "Globalization in Science Education" International Conference on Science Education for 21. Century Proceedings, Eds. K.Papp and Z.Varga, Szeged-Hungary, p. 95-100 (1999)

55) "Science and Balkan" paper presented in VOLTA'99 Conference on Science as Culture, Como-Italy (1999).

56) "On the Nonlinear Dynamics of Instantons in a Conformal Non-Linear Spinor Model" paper presented in XIII International Congress on Mathematical Physics 17 to 22 July 2000 Imperial College London, UK.

57) "On the Chaotic Dynamics of Instantons-like Spinors" paper presented in NATO ARW on "Nonlinearity and Disorder: Theory and Applications" 6-12 October 2000, Tashkent, Uzbekistan.

58) “Being in Harran”, İnternational Harran World Philosophy Day Proceedings, Ed. Z. Karahan, SanlıUrfa-Turkey (2002)

59) "The Relation Between Science and Powers During the Period from Late Ottoman Empire to Turkey” paper presented in the 15the CIEPO Symposium, 08 to 12 July 2002 London School of Economics (LSE) London, UK.

60) “An Observation on the Rat Pneumocardiogram with nonlinear structure”, T. Zeren, M. Özbek, N. Ekerbiçer, K. G. Akdeniz, Turkish Journal of Biochemistry, 28 (3),194, 2003

61) “The Role of Fibonacci Sequence in the Transport of Bose-Einstein Condensate Atoms in Optical Lattice”, Ekşioğlu Y., Akdeniz, K.G.; CP899, Sixth International Conference of the Balkan Physical Union, edited by S.A. Çetin and I. Hikmet, American Institute of Physics, p:597 (2006).

62) “Sensitively Recorded Breathing Signal of Rat and Its Nonlinear Dynamics”, Zeren T., Özbek M., Ekerbiçer N., Yalçın G.Ç., Akdeniz, K.G.; Journal of Biochemical and Biophysical Methods, 70, 573-577 (2007).

63) “Chaotic Dynamics of Gürsey Instantons in Phase Space” K. G. Akdeniz Fatma Aydoğmuş, Serap Sağaltıcı and Cem Önem; paper presented in International Congress “Nonlinear Dynamical Analysis – 2007” dedicated to the 150th anniversary of Academician A. M. Lyapunov 2007 June 4-8 ,Saint-Petersburg State University, Russia.

64) “The Post-Physicist in Harran”; paper presented in Utopia 2007: 8th International Conference of the Utopian Studies Society, July 12-14th 2007, Plymouth University, UK.

65) “Post-Fizikçi Manifestosu”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, 3.Dizi, 15.sayı, 2007/2, 31-39.

66) “Post Fizikçi; (Atom Altı) Fizikçinin Yeni Halleri”, Nükleer Enerji Sempozyumu, Mersin Üniversitesi,19-20 Ekim 2007, Mersin.

67) “On The Duffing Type Behaviors of Gursey Instantons”, Fatma Aydoğmuş, K.Gediz Akdeniz, Serap Sağaltıcı, Cem Önem, Beykent University Journal of Science and Technololgy (BUJST), vol.3, no.1, 120-126, 2009.

68) “Siborgun Gelecek Halleri: Simülakr ve Zuhur“, Bedende Kıpırdanmalar, Edits., Gülnur Elçik ve Tuğba B. Özenç, Varlık Yayınları (2010).

69) “The Role of Coupling Constant in the Evolution of Thirring Instantons”, Canbaz Beyrul, Önem Cem, Aydoğmuş Fatma, Akdeniz K. Gediz, Balkan Physics Letters, 15 (1), 151061, 2009.

70) “Simülasyon Dünyasında Felsefi Düşüncenin Karmaşık Yazgısı ve Nietzsche'nin Yaşam Felsefesi Üzerine Bir Deneme”, Bahar 2010, Cogito, Yapı Kredi Yayınları.

71) “Disorder in Complex Human System”, G.Cigdem Yalcin, Yani Skarlatos and K.Gediz Akdeniz, Proceedings of the Conference in Honour of Murray Gell-Mann's 80th Birthday Quantum Mechanics, Elementary Particles, Quantum Cosmology and Complexity, edited by H Fritzsch and K K Phua, World Scientific Publishing, p. 630-637 (2010)

72) “From Simulakr to Zuhur in Complex Utopias”, Utopia 2010: 11th International Conference of the Utopian Studies Society, Marie Curie SkłodowskaUniversity, 7-10 July 2010, Lublin-Poland.

73) “The New Identities of the Physicist: Cyborg-Physicist and Post-Physicist”, Proceedings of the Conference World International Conference of Technology and Education (WICTE-2010), Beirut-Lebanon

74) "The Possible New Identitiesin Science and Philosophy", Proceedings of the 11th International & 6th Greek History, Philpsophy and Science Teaching Joint Conference, Thessaloniki, 1-5 July 2011, Edited by Fanny Seroglu at all. p 34-38, 2011.

75) “Ion–Cyclotron Resonance Frequency Interval Dependence on the O VI Ion Number Density in the North Polar Coronal Hole 1.5R–3R Region”, Özgür Gültekin, Emine Rizaoglu and K. Gediz Akdeniz, Journal of Astrophysics and Astronomy, 34, 4, 2011.

76) “Simülasyon Dünyasında Çingeneler Zamanı Üzerinden Post-modern Batılı Bilginin Bir Kritiği”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, 3,22. 2011/1, s. 503-517 (2011).

77) “The Role of Coupling Constant in the Evolution of Thirring Instantons”, Canbaz Beyrul, Onem Cem, Aydogmuş Fatma, Akdeniz K. Gediz, , Chaos Solitons & Fractals, vol. 45, 188-191, 2012.

78) “Heterodoxy and Complex Utopia”. USS-2012, Tarragona, Spain.

79) “Is “Arap Spring” a Complex Utopia” Chaos, Complexity and Leadership 2012, Edts. Erçetin, Şefika Şule, Banerjee, Santo Springer (2013).

80) “The Role of Physics in Balkan and Balkan Physical Union”. Akdeniz G., Oktem Y. and Akkus B., IBAC 2013, Sarajevo-BH (2013).

81) "The Behaviours Of Gursey Instantons In Phase Space", Aydoğmuş F., Canbaz B., Önem C., Akdeniz K.G., ACTA PHYSICA POLONICA B, vol.44, no.9, 2013.

82) “Simulation world and the role of media in education: a Turkish example via CERN experiments", K.Gediz Akdeniz, Sebahat Sağlık, Zeynep Gurel, 4th ICTL-2013 Bangkok, Thailand

83) "q-Gaussian Analysis of The Electronic Behavior In Polymethylmetacrylate", Yalçin G.Ç., Skarlatos Y., Akdeniz K.G., Chaos, Solitons and Fractals, vol.57, pp.73-78, 2013

84) “Simulation World and the Role of Media in Education: A Turkish Example via CERN Experiments ", Sebahat Sağlık, Zeynep Gurel and K.Gediz Akdeniz, Chaos and Complexity Theory in World Politics, Edts. Erçetin, Şefika Şule, Banerjee, Santo, Springer (2013).

85) "New Communitarianism Movements and Complex Utopia", Chaos Theory in Politics, Eds. Banerjee S., Erçetin Ş.; Tekin, A., Springer (2014).

86) “Chaotic Awareness in Gezi Park”, Chaos, Complexity and Leadership 2013, Edts. Erçetin, Şefika Şule, Banerjee, Santo Springer (2014).

87) Akdeniz G&Anastasopoulos N, (2014) «Chaotic Awareness and Simulacra in the Recent Emergence of the Self-Organized Multitude»

88) Kaotik Farkindalik Açisindan Liderlik Mitinin Anonimleşmesi Ve Anarşist Adalar
A. Hıdır Eligüzel, Yağız Alp Tangün ve K. Gediz Akdeniz


89) Akdeniz K.G., Tangün Y.A., Avrupa Sınırlarında Küresel Zuhur Olarak Mülteci,

90) “Disorder in Complex Human System”, G.Cigdem Yalcin, Yani Skarlatos and K.Gediz Akdeniz, Proceedings of the Conference in Honour of Murray Gell-Mann's 80th Birthday Quantum Mechanics, Elementary Particles, Quantum Cosmology and Complexity, edited by H Fritzsch and K K Phua, World Scientific Publishing, p. 630-637 (2010)

Thesis Works

1.

Analysis of Regional Earthquakes with Wavelet Scalogram, Scalogram Scale Index and Power Spectrum Methods Nazmi Yılmaz Doktora 2016

2.

Investıgatıon Of Systemıc Arterıal Pressure Wıth Lyapunov Exponents Yılmaz Ağbulut Doktora
I. Danışman
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Çiçek Önem
II. Danışman
Prof. Dr. Gediz AKDENİZ
2016

3.

Disorder in Optical Lattices : Localization Effects in Ultracold Atomic Gases Serpil Cıkıt Doktora
II. Danışman
Prof. Dr. Zehra Akdeniz
2014

4.

Weak Signals in EEG Time Series Mahmut Akıllı Doktora 2013

5.

A Study Of Photon Multiplier Tubes İn CERN-CMS Experiment Forward Hadron Calorimeter Gonca Ada Yüksek Lisans
II. Danışman
Prof. Dr. Ramazan Sever
2013

6.

PHYSICS TEACHER CANDIDATES AND CERN IN MEDIA Sabahat Sağlık Yüksek Lisans
II. Danışman
Doç. Dr. Zeynep Gürel
2013

7.

Investigation of Large Rapidity Gap Events at CMS Experiment Sercan Şen Doktora
II. Danışman
Prof. Dr. Ramazan Sever
2013

8.

The Behaviours of Spinor Type Instanton Attractors in Phase Space Fatma Aydoğmuş Doktora 2012

9.

The Duffing Characterization of Chaotic Behaviours of Thirring Instantons Beyrul Canbaz Doktora 2012

10.

Time Series Method in the Investigation of Regional Earthquakes Fatih Genç Yüksek Lisans 2012

11.

Single Photoelectron Spectra Analysis of the Four and Single Anode PMT’s Melike Akbıyık Yüksek Lisans
II. Danışman
Doç. Dr. Kerem Cankoçak
2012

12.

Investigation of Termal Neutron Interactions on Hf Pmts Serap Dolma Yüksek Lisans
II. Danışman
Prof. Dr. RamazanSever
2012

13.

Scalar Casimir Effect for D-Dimensional Spherical Shell Hatice Özer Yüksek Lisans
II. Danışman
Prof. Dr. Mustafa Sever
2011

14.

Search For SupersymmetrIc PartIcles In CM ExperIment Ferhat Özok Doktora
II. Danışman
Prof. Dr. Ramazan Sever
2011

15.

Time Series Analysis and q-Statistics Applicability in the Study of Disordered Electrical Conductivity in Polymers G.Çiğdem Yalçın Doktora
II. Danışman
Prof. Dr. Yani Skarlatos
2010

16.

Özgür Gültekin Yüksek Lisans 2010

17.

Lyapunov Exponents of Electroencephalogram (EEG) Signals Nazmi Yılmaz Yüksek Lisans 2010

18.

The Potential Modelling of Zinc Halides and Network Structure Analysis Hayal Karakaş Yüksek Lisans
II. Danışman
Prof. Dr. Zehra AKDENİZ
2009

19.

The Equilibrium Geometry of the Molecular Clusters and Structure Analysis in Liquid Yttrium Halides Mine Ak Yüksek Lisans
II. Danışman
Prof. Dr. Zehra AKDENİZ
2009

20.

Lyapunov Exponents in a Chaotic Physical System and q-Statistics Mahmut Akıllı Yüksek Lisans 2009

21.

Nesrin Atmaca Yüksek Lisans
II. Danışman
Prof. Dr. Zehra AKDENİZ
2009

22.

Stability of Thirring’s Instantons in Phase Space Beyrul Canbaz Yüksek Lisans 2008

23.

An Application on Time Series Analysis Method Sevkan UZEL (Yıldız Teknik Üniversitesi) Yüksek Lisans
I. Danışman Prof. Dr. Kubilay KUTLU
II. Danışman
Prof. Dr. Gediz AKDENİZ
2008

24.

Supersymmetric Particles Production at CMS Experiment by Monte Carlo Method Sercan Şen Yüksek Lisans
II. Danışman
Prof. Dr.Ramazan
SEVER
2007

25.

Sensitivity Analysis Of Positron Emission Tomography (PET) Detectors In Human Body Phantom Bayram Demir Doktora
II. Danışman
Prof. Dr. Mustafa DEMİR
2007

26.

Construction of Noncommutative N=2 Super Yang- Mills Action via Dimensional Reduction Ulaş Saka Yüksek Lisans
II. Danışman
Doç.Dr.Kayhan ÜLKER
2007

27.

Stability of Gürsey's Solitons in Spatial Evolution Fatma Aydoğmuş Yüksek Lisans 2007

28.

Vibrational Spectroscopic Investigations on Some Biological Active Ligand Molecules and Their Metal Complexes by Experimental and Quantum Chemical Methods Ayberk Yılmaz Doktora
II. Danışman
Prof. Dr. Mehmet
SOMER
2007

29.

Investigations on Oligomer Anions Containing the Cluster Species E9, X7 and X11 by Theoretical and Experimental Vibrational Spectroscopic Methods (E = Si, Ge, Sn, Pb; X = P, As, Sb) Olcay Bölükbaşı Doktora II. Danışman Prof. Dr. Mehmet SOMER 2007

30.

Hadron Calorimeter Calibration at CMS Experiment Aysun Alemdar Yüksek Lisans
II. Danışman
Prof. Dr.Ramazan SEVER
2007

31.

The Reconstruction of Phase Space of Physiological Systems Yılmaz Ağbulut Yüksek Lisans 2006

32.

Chaotic Physical Systems and Strange Attracto G.Çiğdem Yalçın Yüksek Lisans 2005

33.

Study on Disorder Dynamic Structure of Gürsey Solitons Serap Sağaltıcı Yüksek Lisans 2004

34.

Energy Calibration at HF Detector Ferhat Özok Yüksek Lisans
II. Danışman
Prof. Dr. Ramazan SEVER
2004

35.

Simulation Method in Many Body Systems Bahadır Cırıt Yüksek Lisans 2002

36.

Evalution of Soliton Stars in The Lee-Wick Model with Gürsey Term Ayhan Nergis Doktora 2001

37.

An Unified Field Model in Low Energy Physics: Gürsey's Spinor Model Cem Önem Doktora 2001

38.

Some Solutions Of The Fermionic Model in Two Dimensional Curved Spacetime with Torsion Alp Deniz Özer Yüksek Lisans 2000

39.

D+ Li Reactions At Low Energies Adnan Baykal Doktora 1997

40.

Black Hole İn Magnetic Monopole A.Gülay Bahadıroğlu Doktora 1995

41.

Determination of Response Functions for Sintilation Detectors Adnan Elmalı Yüksek Lisans 1995

42.

Effective Heavy Quark Model Mehmet B.Oktay Yüksek Lisans 1994

43.

Diffraction Of The X Rays Obtained From Synchrotron Radiation Zeynep Çiçek Yüksek Lisans 1994

44.

Determination Of Parameters For The Tetrahedral Complexes İn Charged Hard Sphere Model Necmi Pehlivan Yüksek Lisans 1994

45.

Monte Carlo Methods at Particle Decays İskender Erkan Toz Yüksek Lisans 1992

46.

Diffusion Of Atomic İn Aluminum Alloys Measurement With Gamma Spectrometer Gazanfer Birdal Doktora 1991

47.

Hawking Radiation Cem Önem Yüksek Lisans 1990

48.

Finding Soliton Solutions of Extended Gürsey Model by Perturbation Technique Around Stable Solutions Gülsen Tezgör Doktora 1990

49.

Application of Freezing Criterion to Naf Salt at One Component Plasma Nilgün Köroğlu Yüksek Lisans 1990

50.

Analysing of a Stable, Static and Magnetic Plasma by Langmuır Catheters Metin Subaşı Doktora 1990

51.

The Behaviors of Spinor Fields at a Geometry which have Curvature and Torsion Adem Dalgıç Doktora 1988

52.

A Konformal Model with Liouville Term Geometrical Structure Cengiz Dane Doktora 1988

53.

Structural Features of Molten Alkali-Metal Florur Salts H.Handan Gürbüz Doktora 1987

BOOKS


Elde Var Sıfır

Kaos Yayınları ( 2015 )

Kara Kefali

Everest Yayınları ( 2008 )

Düzenden Kaosa Zuhur

Kaos Yayınları ( 2008 )

7 HARİÇ

Everest Yayınları ( 2007 )

NEWS & EVENTS


VISUAL MEDIA


OTHER MEDIACONTACT